Mat spelar en viktig roll inom idrott i allmänhet och inom konditionsidrott i synnerhet och har både en, två och tre fingrar med i spelet vad gäller hur just din löpning kommer att utvecklas. Kost och näringsintag kan te sig enkelt och okomplicerat på ett sätt och oerhört komplext och snårigt på ett annat, men

Läs mer

Personliga berättelser, insikter och intervjuer för inspiration och motivation.

Fem myter om vinterlöpning
Era löparfrågor besvarade
Söndagsintervjun: med bergslöparna och kokboksförfattarna Sanna och Lina El Kott Helander
Our Running Goals for 2020
2019 Training Recap
Our Running Goals for 2019
2018 Training Recap

Bli en del av vårt community med
10 000+ löpare och anmäl dig till vår mejllista. 

Få mejl varje vecka med träningstips, insikter och motiverande löppass för att bli en starkare löpare.